Τροχοί & TIR

Εκμετάλλευση ΦΔΧ από συνταξιούχους. Επανάληψη διευκρίνισης

Λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι προς συνταξιοδότηση αυτοκινητιστές από υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε ορισμένες Περιφέρειες, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων επανέρχετα
Τρίτη 21/03/2023 - 16:59
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι προς συνταξιοδότηση αυτοκινητιστές από υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε ορισμένες Περιφέρειες, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων επανέρχεται με νέο έγγραφο παροχής διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν.4784/2021, τονίζοντας ότι οι αυτοκινητιστές που έχουν στην κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση αποκλειστικά φορτηγά Δ.Χ., μπορούν να συνεχίσουν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, να διατηρούν το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ. που έχουν στην κατοχή τους.

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας είχαμε γνωρίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης βάσει του άρθρου 47 του ν. 4784/2021, σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση του άρθρου 47 δεν συμπεριλαμβάνει τους αυτοκινητιστές που έχουν στην κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση αποκλειστικά φορτηγά Δ.Χ., οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, να διατηρούν το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ. που έχουν στην κατοχή τους.

PreviousNext