Τροχοί & TIR

Εκπαίδευση στις τεχνολογίες υδρογόνου και για τα μέσα μεταφοράς

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
Σάββατο 03/09/2022 - 10:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει τη λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου» (MSc in «Hydrogen Science and Technology»).

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών που θα συνδράμουν και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη των Τεχνολογιών και της Οικονομίας του Υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία και σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

– Η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνολογιών παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και ασφαλούς χρήσης του υδρογόνου για παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία, στα κτίρια και στα μέσα μεταφοράς,

– η προαγωγή της γνώσης και η διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικές περιοχές που αφορούν στην ανάπτυξη, στη βελτιστοποίηση και στη λειτουργία συστημάτων και μονάδων παραγωγής υδρογόνου (τεχνολογίες παραγωγής γκρι, μπλε ή πράσινου υδρογόνου, τεχνολογίες ηλεκτρολυτικής παραγωγής, στρατηγικές Power-to-Gas),

– η προαγωγή της γνώσης και η διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικές περιοχές που αφορούν στην ανάπτυξη, στη βελτιστοποίηση και στη λειτουργία συστημάτων και μονάδων χρήσης του υδρογόνου (μονάδες fuel cells, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού- θερμότητας/ψύξης, εφαρμογές σε κτίρια και βιομηχανίες, υδρογονοκίνηση - ηλεκτροκίνηση οχημάτων),

– η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παραγωγής ενέργειας και μιας νέας οικονομίας με επίκεντρο την αξιοποίηση του υδρογόνου στη νέα μεταλιγνιτική εποχή,

– η παραγωγή επιστημονικού και διοικητικού δυναμικού που θα υπηρετεί κεφαλαιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η αειφορία και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη χρήση αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών εργαλείων, για την αξιοποίηση του υδρογόνου επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

PreviousNext