οχήματα υδρογόνου

Παπαδόπουλος
Το υδρογονοκίνητο ADL Enviro400 κατά τη διάρκεια των δοκιμών του.