Τροχοί & TIR

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

Ο σκοπός του Σεμιναρίου και ποιους αφορά.
Δευτέρα 10/06/2024 - 12:33
Κοινοποίηση στα Social Media
adr βυτιο διοδια

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα διοργανώσει Διαδικτυακό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR/RID στις 01-05 και 08 Ιουλίου 2024 διάρκειας 40/44 ωρών.

Εγγραφή στο πρόγραμμα: Επισκεφθείτε το website του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΜΠ: (https://e-learning.ntua.gr) ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR/RID, όπου και συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση (προς διευκόλυνσή σας: https://e-learning.ntua.gr/programs/training-adr-rid-safe-land-transportation-of-dangerous-goods-consultants/)

Λήξη εγγραφών: 21/06/2024

Ενημερωτικό υλικό: Θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου http://vlab.mech.ntua.gr (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Σεμινάρια Σ.Α.Μ.Ε.Ε.)

Επικοινωνία: email: dgsaedu@mail.ntua.gr, τηλ.: 210 7723618

Τo σεμινάριo θα διεξαχθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.

Γενικές Πληροφορίες

Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αποφυγή κινδύνων, εγγενών, σε δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά, ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και περιβάλλον. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 62834/5491 των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών και την Εγκύκλιο Γ5/22039/2825 του Υπουργείου Μεταφορών, κάθε επιχείρηση με σχετικές δραστηριότητες πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Σκοπός του Σεμιναρίου

Η παροχή στους υποψηφίους των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με τη Χερσαία Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ, για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις, έπειτα από τις οποίες χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικό Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Ποιους αφορά

Το Σεμινάριο αφορά όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στη διαχείριση/ μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (π.χ. υγρά καύσιμα, εκρηκτικά, χημικά, κ.ά.) και είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας.

PreviousNext