Τροχοί & TIR

Παραμένει σε ισχύ η προσωρινή άδεια λειτουργίας των σταθμών υπεραστικών ΚΤΕΛ καθώς και το συγκοινωνιακό τους έργο

Μέχρι πότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης του μεταφορικού έργου στους αναδόχους.
Δευτέρα 10/06/2024 - 12:10
Κοινοποίηση στα Social Media

Το άρθρο 51 του ν. 4199/2013 δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των καταργούμενων διατάξεων του νόμου 4974/2022 (προκήρυξη διαγωνιστικών διαδικασιών).

Στη διευκρίνιση αυτή προχώρησε ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών, κ Μάτσας με αφορμή ερωτήματα συγκοινωνιακών φορέων υπεραστικών ΚΤΕΛ ΑΕ, σχετικά με την ισχύ του άρθρου 51 του ν. 4199/2013 (Α΄216) «Προσωρινή άδεια λειτουργίας υφιστάμενων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων».

Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 51 του ν. 4199/13 ορίζεται ότι «σε σταθμούς άφιξης και αναχώρησης υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεώς τους, προσωρινή άδεια λειτουργίας μέχρι την ανάθεση της εκτέλεσης των υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών στους Αναδόχους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής άδειας είναι και η υποβολή πιστοποιητικού πυρασφάλειας των εγκαταστάσεών τους από την οικεία Πυροσβεστική υπηρεσία».

Το άρθρο αυτό (51) δεν καταργήθηκε από τον νόμο 4974/22 και επομένως παραμένει σε ισχύ. Επιπλέον, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάθεσης του μεταφορικού έργου στους αναδόχους, το υπεραστικό και αστικό συγκοινωνιακό έργο που παρέχεται, εξακολουθεί να διενεργείται από τους υφιστάμενους φορείς παροχής του συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ)».

Μέχρι τον Σεπτέμβριο ή και αργότερα

Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι ο νόμος 4974/22 έχει ημερομηνία ΦΕΚ 29 Σεπτεμβρίου 2022. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 31) ορίζεται ότι οι διαδικασίες ανάθεσης του μεταφορικού έργου στους αναδόχους «ολοκληρώνονται εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη έναρξης οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, οπότε το χρονικό διάστημα παρατείνεται μέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών».

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 29 Σεπτεμβρίου του 2024, δηλαδή σε λιγότερο από 4 μήνες, κάτι εντελώς αδύνατο, αφού οι Περιφέρειες της χώρας δεν πρόκειται να έχουν ολοκληρώσει μέχρι τότε τα προβλεπόμενα από τον νόμο, όπως καθορισμό δικτύου τακτικών υπεραστικών και αστικών επιβατικών μεταφορών, προκήρυξη διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών κ.λπ.

PreviousNext