Υποχρεωτικά, εκτός της καμπίνας των φορτηγών τους, θα πρέπει να κοιμούνται οι οδηγοί λαμβάνοντας την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, όπως είχε αναφέρει το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR (τεύχος Ιουνίου 2017 σελ. 20).

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνοντας την έννοια του άρθρου 8 παρ. 8 του νόμου 561/2006 αποφάσισε ότι αυτή πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι απαγορεύεται για τους οδηγούς να λαμβάνουν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση εντός της καμπίνας των οχημάτων τους.

Οι μειωμένες εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης και οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης εξακολουθούν να λαμβάνονται εντός των οχημάτων, υπό τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 [κατάλληλη καμπίνα και όχημα σταθμευμένο]. Το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε επίσης ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν κυρώσεις για την επιβολή της εν λόγω διάταξης.

Πρόβλημα η ασφαλής στάθμευση του φορτηγού

«Πρόκειται για μια όχι καλά τεκμηριωμένη απόφαση του Ε.Ε. που αναμένεται να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα τόσο στους ιδιοκτήτες φορτηγών διεθνών μεταφορών όσο και στους οδηγούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ο.Φ.Α.Ε. και επαναλαμβάνει τη θέση της ότι «για τη θέσπιση ενός τέτοιου μέτρου θα έπρεπε αρχικά να είχε προβλεφθεί η επάρκεια ασφαλών χώρων στάθμευσης στο σύνολο του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της κανονικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού εκτός του οχήματος, το όχημα και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα να φυλάσσονται ασφαλώς. Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση από τους χώρους ασφαλούς στάθμευσης θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλοι χώροι διαμονής για τους οδηγούς, καθώς σήμερα μπορεί να χρειαστεί κάποιος να διανύσει πολλά χιλιόμετρα από το εθνικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να βρει κατάλληλο χώρο διαμονής, ενώ δεν του εξασφαλίζεται καν το μέσο μετάβασης!».

Η Ο.Φ.Α.Ε. σημειώνει επίσης πως πλέον «οι καμπίνες των σύγχρονων φορτηγών οχημάτων είναι πολλές φορές πολύ καλύτερες και πιο κατάλληλες από φθηνά πανδοχεία που βρίσκονται εκτός των μεγάλων πόλεων! Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν κοινοί και σαφείς κανόνες από τα Κράτη Μέλη για το πού θα μπορεί να αναπαύεται ένας οδηγός και τι αποδεικτικά στοιχεία θα προσκομίζει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

Σήμερα, δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες εφαρμογής της σχετικής αυτής διάταξης και καθώς το Ευρωδικαστήριο αφήνει την εφαρμογή της στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους – μέλους, ενυπάρχει ο κίνδυνος για τις μεταφορικές επιχειρήσεις να βρεθούν αντιμέτωπες με πολλές, διαφορετικές και ασαφείς νομοθεσίες.

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο πρόεδρος της Ο.Φ.Α.Ε. Απόστολος Κενανίδης σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR (Νοέμβριος 2017, σελ. 16) αναφέρεται στο αίτημα που έχει υποβάλει με το οποίο ζητά το διάστημα της οδήγησης μεταξύ των περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης να επιμηκυνθεί από 6 ημέρες, που ισχύει σήμερα, σε 9 ημέρες. Κατά αυτόν τον τρόπο κάθε οδηγός που κινείται εντός της Ευρώπης, θα έχει αρκετό χρόνο έτσι ώστε να διανύσει τα απαιτούμενα χιλιόμετρα για την ολοκλήρωση ενός δρομολογίου και την επιστροφή του στην χώρα εγκατάστασής του, προκειμένου να περάσει τον χρόνο ανάπαυσης στον προσωπικό του χώρο.