Τροχοί & TIR

Ελαστικότητα στα χιλιόμετρα και στο κόστος μεταφοράς μαθητών

Με τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων προβλέπεται η αύξηση ή μείωση των χιλιομετρικών αποστάσεων με το αντίστοιχο κόστος. Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο του
Παρασκευή 12/01/2024 - 10:15
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Με τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων προβλέπεται η αύξηση ή μείωση των χιλιομετρικών αποστάσεων με το αντίστοιχο κόστος.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο του υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» τροποποιήθηκε η παρ. 4 άρθρου δεκάτου εβδόμου ν. 4286/2014 ως εξής: 

«4. Εάν η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η αυξομείωση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ’ αρ. 50025/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4217), υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών σε ολόκληρη αθροιστικά την Περιφέρεια δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου για τη μεταφορά των πιο πάνω μαθητών είναι δυνατή η επιπλέον χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.».».

PreviousNext