Εγκρίθηκε το συνολικό Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2022 που αφορά στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου μέσα από στοχευμένες δράσεις και έργα.

Παράλληλα, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα παρακολούθησης, τις διαδικασίες ελέγχου και τον εξοπλισμό των τελωνείων και αναβαθμίζονται τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ που διαχειρίζονται τις πληροφορίες από τις ευρωπαϊκές και εθνικές βάσεις δεδομένων.

Μεταξύ των δράσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της ΑΑΔΕ είναι:

Διενέργεια τουλάχιστον 75.000 ελέγχων δίωξης (50.000 από τα Τελωνεία και 25.000 από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου) εκ των οποίων οι 25.500 έλεγχοι θα γίνουν σε τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομίας κ.λπ.

Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, 2.000 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και τουλάχιστον 9.000 έλεγχοι με αυτοκινούμενο συστήματα X-RAYS.

Επίσης, εντός του 2022 θα γίνει προμήθεια νέων Μέσων Δίωξης για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, όπου περιλαμβάνεται η προμήθεια γεφυροπλαστιγγών σε 5 Τελωνεία, θα υλοποιηθεί στο σύνολό του ο μηχανισμός παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων. Περιλαμβάνεται η θέση σε παραγωγική λειτουργία 8 αυτοκινούμενων συστημάτων X-RAYS σάρωσης εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών.