Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί

Τετ, 30/03/2022 - 14:08

Έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών ενίσχυσης της υφιστάμενης γέφυρας 1R (χ.θ. 242+ 730) του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας ορίζονται τα εξής:

α) Για την απόδοση στην κυκλοφορία του δεξιού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου θα απαιτηθεί ολιγόλεπτη (8’-10’) βραδυπορία της κυκλοφορίας επί του αυτοκινητοδρόμου, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, μέχρι την περιοχή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αλλά και επί της Εθνικής Οδού μέχρι τον κλάδο εισόδου της στον αυτοκινητόδρομο προς Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 01.04.2022.

β) Μαζί με τον δεξιό κλάδο του αυτοκινητοδρόμου θα αποδοθεί στην κυκλοφορία και ο αποκλεισμένος κλάδος εξόδου του Η-Α/Κ Παραλίας Ραχών στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

γ) Μετά την απόδοση στην κυκλοφορία του δεξιού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας που θα παραμείνουν σε ισχύ για τη Φάση Α΄(Εργασίες αποκατάστασης αυτοκινητοδρόμου & υπολειπόμενες εργασίες στην Κάτω Διάβαση) και για τη Φάση Β΄(Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίου και αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας της Γέφυρας 1R στον κλάδο προς Αθήνα) θα διαμορφωθούν ως εξής:

1

δ)Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κλάδο προς Αθήνα θα ισχύουν όπως και με τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, βάσει της (β) σχετικής Αστυνομικής Απόφασης, χωρίς όμως να αμφιδρομείται ο κλάδος προς Αθήνα, εφόσον θα έχει ήδη αποδοθεί στην κυκλοφορία ο κλάδος προς Θεσσαλονίκη.