Τα ποσά που λαμβάνει το κάθε ΚΤΕΛ για φοιτητικά, ΑμΕΑ και πολύτεκνους

Τετ, 30/03/2022 - 13:05

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις που θα λάβει κάθε ΚΤΕΛ, αστικό και υπεραστικό, για τη μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και οι αποζημιώσεις για ΑμΕΑ ή Πολύτεκνους που μετακινούνται με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου.

Φοιτητικά Αστικών ΚΤΕΛ

Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (περίοδος
από 01-09-2021 έως 31-08-2022).

Φοιτητικά Υπεραστικών ΚΤΕΛ

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις φοιτητών σε υπεραστικές γραμμές για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022 (περίοδος από 01-09-2021 έως 31-08-2022).

Φοιτητικά Υπεραστικών ΚΤΕΛ σε αστικές γραμμές

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις Φοιτητών σε αστικές γραμμές για το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022 (περίοδος από 01-09-2021 έως 31-08-2022).

Συνολική Αποζημίωση φοιτητικών στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ

Συνολική Αποζημίωση για τις μετακινήσεις φοιτητών στα υπεραστικά ΚΤΕΛ για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 (περίοδος από 01-09-2021 έως 31-08-2022).

Αποζημίωση αστικών ΚΤΕΛ για ΑμΕΑ, έτος 2022

Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑΜΕΑ για το έτος 2022

Αποζημιώσεις αστικών ΚΤΕΛ για πολύτεκνους 2022

Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις πολυτέκνων για το έτος 2022

Αποζημίωση αστικών ΚΤΕΛ για ΑμΕΑ και Πολύτεκνους, έτος 2022

Καταβολή Αποζημιώσεων σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑμεΑ και πολυτέκνων για το έτος 2022

Αποζημίωση Υπεραστικών ΚΤΕΛ για ΑμΕΑ, έτος 2022

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑΜΕΑ για το έτος 2022

Αποζημίωση Υπεραστικών ΚΤΕΛ για Πολύτεκνους, έτος 2022

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις πολυτέκνων για το έτος 2022

Αποζημίωση Υπεραστικών ΚΤΕΛ για ΑμΕΑ και Πολύτεκνους, 2022

Καταβολή Αποζημιώσεων σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑμεΑ και πολυτέκνων για το έτος 2022