Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις που θα λάβει κάθε ΚΤΕΛ, αστικό και υπεραστικό, για τη μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και οι αποζημιώσεις για ΑμΕΑ ή Πολύτεκνους που μετακινούνται με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου.

Φοιτητικά Αστικών ΚΤΕΛ

Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (περίοδος
από 01-09-2021 έως 31-08-2022).

1

1

Φοιτητικά Υπεραστικών ΚΤΕΛ

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις φοιτητών σε υπεραστικές γραμμές για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022 (περίοδος από 01-09-2021 έως 31-08-2022).

1

1

1

1

Φοιτητικά Υπεραστικών ΚΤΕΛ σε αστικές γραμμές

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις Φοιτητών σε αστικές γραμμές για το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022 (περίοδος από 01-09-2021 έως 31-08-2022).

1

1

1

1

Συνολική Αποζημίωση φοιτητικών στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ

Συνολική Αποζημίωση για τις μετακινήσεις φοιτητών στα υπεραστικά ΚΤΕΛ για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 (περίοδος από 01-09-2021 έως 31-08-2022).

1

1

1

Αποζημίωση αστικών ΚΤΕΛ για ΑμΕΑ, έτος 2022

Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑΜΕΑ για το έτος 2022

1

1

1

Αποζημιώσεις αστικών ΚΤΕΛ για πολύτεκνους 2022

Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις πολυτέκνων για το έτος 2022

1

1

1

Αποζημίωση αστικών ΚΤΕΛ για ΑμΕΑ και Πολύτεκνους, έτος 2022

Καταβολή Αποζημιώσεων σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑμεΑ και πολυτέκνων για το έτος 2022

1

1

Αποζημίωση Υπεραστικών ΚΤΕΛ για ΑμΕΑ, έτος 2022

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑΜΕΑ για το έτος 2022

1

1

1

Αποζημίωση Υπεραστικών ΚΤΕΛ για Πολύτεκνους, έτος 2022

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις πολυτέκνων για το έτος 2022

1

1

1

Αποζημίωση Υπεραστικών ΚΤΕΛ για ΑμΕΑ και Πολύτεκνους, 2022

Καταβολή Αποζημιώσεων σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑμεΑ και πολυτέκνων για το έτος 2022

1

1

1

1