Εμπορευματικά δίκτυα και κοινοτικοί πόροι

Δευ, 19/09/2022 - 12:05

Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόπιστο εμπορευματικό και μεταφορικό δίκτυο, αναφέρει σε άρθρο του ο Δημήτρης Σκάλκος, γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας (Logistics PerformanceIndex), η χώρα μας κατατάσσεται στην τεσσαρακοστή δεύτερη θέση ανάμεσα σε εκατόν εξήντα κράτη, θέση βελτιωμένη συγκριτικά με το παρελθόν. Ωστόσο πολλά μπορούν ακόμη να γίνουν, καθώς η θέση αυτή αντανακλά περισσότερο τις λιμενικές υποδομές μας (με πρώτο τον λιμένα του Πειραιά) και λιγότερο τις πολλές αναξιοποίητες δυνατότητάς μας στις άλλου τύπου υποδομές. Πρόκειται για υποδομές όπως αυτή

– της ολοκλήρωσης βασικών οδικών αξόνων (όπως ο Ε-65),

– της αναβάθμισης των ενδο-περιφερειακών οδικών μεταφορών,

– της περαιτέρω ανάπτυξης των πολυτροπικών μεταφορών, του περαιτέρω εκσυγχρονισμού των περιφερειακών αεροδρομίων, τις λιμενικές υποδομές και τη σύνδεσή τους με το σιδηροδρομικό δίκτυο και την ενδοχώρα και,

– της ανάπτυξης μίας νέας γενιάς εμπορευματικών πάρκων.

Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, με ορίζοντα το 2037, η βελτίωση του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί διακριτό πυλώνα με προγραμματισμένες παρεμβάσεις για:

– τη σύνδεση του λιμένα της Καβάλας με το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο,

– την επέκταση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα Θεσσαλονίκης,

– την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων λιμένων (PCS),

– την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα εμπορευματικά κέντρα,

– την  προώθηση των ΣΔΙΤ για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα.

Η Ελλάδα δέσμευσε σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους συνολικού ύψους οκτώ δισ. ευρώ για την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών της και της εφοδιαστικής αλυσίδας στα επόμενα χρόνια, κύρια μέσα από τρία χρηματοδοτικά εργαλεία: την Πολιτική Συνοχής 2021-2027, το Connecting Europe Facility 2.0 και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα:

– Τρία δισ. ευρώ από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 και τα οποία αφορούν επενδύσεις σε οδικούς άξονες, λιμένες και επιχειρηματικά πάρκα με πλήθος δράσεων που αφορούν στο «πρασίνισμα» των μεταφορών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

– Ένα δισ. ευρώ από το Connecting Europe Facility,σχεδόν εξ ολοκλήρου για έργα σιδηροδρόμου,

– Τέσσερα δισ. ευρώ από το Σχέδιο  Ελλάδα 2.0, για τις υποδομές βιομηχανικών πάρκων νέας γενιάς, μεγάλους οδικούς άξονες, την αναβάθμιση περιφερειακών λιμένων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΣΕ.

Η χώρα μας διαθέτει μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη του εμπορευματικού δικτύου στην επόμενη δεκαετία, τους απαιτούμενους πόρους για να την υλοποιήσει και προωθεί τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις (σιδηρόδρομος) που θα της επιτρέψουν να αξιοποιήσει τις σημαντικές γεω-οικονομικές δυνατότητές της στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.