Δράσεις εμπορικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος, που συμβάλλουν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προωθεί ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, προκειμένου να αναδειχτεί η Ελευσίνα σε περιφερειακή δύναμη του Πειραιά, κυρίως, στη διακίνηση χύδην φορτίων.

Συγκεκριμένα, ενισχύεται η συνεργασία του Λιμένος Ελευσίνας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Απόστολου Καμαρινάκη, στο πλαίσιο μίας “μάρκετινγκ” προσέγγισης του Οργανισμού στον επιχειρηματικό κόσμο για τα πολλαπλά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης της εμπορευματικής κίνησης από τις λιμενικές υπηρεσίες στην Ελευσίνα.

Ειδικότερα, με επιστολή του προς το ΕΒΕΠ ο κ. Καμαρινάκης απηύθυνε πρόταση συνεργασίας μεταξύ Ο.Λ.Ε. ΑΕ – Ε.Β.Ε.Π. σε θέματα ανάπτυξης που δρομολογεί ο Οργανισμός με εξωστρεφείς και καινοτόμους σχεδιασμούς για την ναυτική “αναγέννηση” του Λιμένα Ελευσίνας. Στο κείμενο της επιστολής αναφέρεται ο σημαντικός ρόλος του Λιμένα Ελευσίνας στη διακίνηση των χύδην φορτίων καθώς και οι σχεδιασμοί του Ο.Λ.Ε. ΑΕ που μεταξύ άλλων αφορούν:

  • Τη μετατροπή του λιμένα Ελευσίνας σε “πράσινο λιμένα- ECO port”, στο πλαίσιο της νέας εποχής εξωστρέφειας που διακρίνει τον φορέα διαχείρισής του, ενάντια στο ρεύμα που θέλει εδώ και δεκαετίες την περιοχή της Ελευσίνας “νεκροταφείο πλοίων”.

  • Τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου, αξιοποιώντας τη γειτνίαση του Λιμένα με το εθνικό οδικό δίκτυο, το τρένο και το αεροδρόμιο της περιοχής.

  • Την ανάγκη δημιουργίας “πράσινου” διαλυτηρίου πλοίων με προδιαγραφές λειτουργίας κατά τα πρότυπα και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

  • Τη χάραξη της “Θαλάσσιας Ιεράς Οδού” που θα συνδέει τον Πειραιά και τους όμορους Δήμους με την Ελευσίνα, στο πλαίσιο της ELEVSIS 2023-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Για την προώθηση των ανωτέρω θεμάτων ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ επιζητεί την συνδρομή και την ενεργό συμπαράσταση του Επιμελητηρίου με τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι βιομηχανίες και οι εμπορικές εγκαταστάσεις, που είναι διάσπαρτες στο Θριάσιο πεδίο και την περιοχή Ασπροπύργου, για τα οφέλη της χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της Ελευσίνας στη διακίνηση φορτίων.

Η πρόταση συνεργασίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ έγινε δεκτή από το Ε.Β.Ε.Π. και ενεκρίθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.