Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ελέγχων του Τμήματος Τροχαίας και της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ορεστιάδας για επεμβάσεις σε ταχογράφους φορτηγών, καθώς μόνο οι αστυνομικοί του παραπάνω Τμήματος, κατά το έτος 2020, εντόπισαν 72 φορτηγά, τα οποία έφεραν μηχανισμούς αλλοίωσης των δεδομένων του ταχογράφου.

«Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εμπεριστατωμένων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω φορτηγά διέθεταν μηχανισμούς επέμβασης στην ορθή καταγραφή των δεδομένων του ταχογράφου αναφορικά με τη δραστηριότητά του, ενώ κατόπιν επιστάμενης μελέτης των φύλλων καταγραφής του ταχογράφου διαπιστώθηκε η μη αποτύπωση σε αυτά των πραγματικών ωρών εργασίας και ανάπαυσης του οδηγού, της ταχύτητας του οχήματος και των διανυθέντων χιλιομέτρων», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στην οποία γίνεται ανάλυση όλων των παραβάσεων ως εξής:

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 219 παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους. Ενδεικτικά, από τις παραπάνω παραβάσεις, 43 αφορούσαν τη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου, 15 τη μη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου, 68 για υπερβάσεις στον χρόνο οδήγησης και 36 για παραβίαση του χρόνου ανάπαυσης.

πειραγμένοι ταχογράφοι

Στους οδηγούς και ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ενώ οι μηχανισμοί επέμβασης και παραποίησης των δεδομένων του ταχογράφου αφαιρέθηκαν.