Τροχοί & TIR

Επαναπροκηρύσσεται τμήμα του οδικού άξονα «Λαμία – Καρπενήσι»

Στην επαναπροκήρυξη του έργου «Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Τετάρτη 25/10/2023 - 16:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Στην επαναπροκήρυξη του έργου «Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ (με Φ.Π.Α.), προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

Το ιδιαίτερα σύνθετο από τεχνικής άποψης έργο, μήκους περίπου 30 χλμ., που σχεδόν στο σύνολό του ακολουθεί νέα χάραξη, εκτείνεται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας αναβαθμίζοντας την ΕΟ38 (Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο) και αφορά το τμήμα από το πέρας παράκαμψης Μακρακώμης μέχρι το ανατολικό μέτωπο της σήραγγας Τυμφρηστού. 

Ο νέος οδικός άξονας, που ανήκει στο δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο της χώρας, καθώς επίσης στο Ελληνικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο, αποτελεί αναπτυξιακό έργο πολύ μεγάλης ανταποδοτικότητας για την κεντρική Στερεά Ελλάδα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι για το εν λόγω έργο, μεταξύ άλλων, προβλέπονται η κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων γεφύρωσης, οπλισμένων επιχωμάτων, τοίχων οπλισμένης γης, οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης, τοίχων ορύγματος, οπλισμένων βάσεων επιχωμάτων, ισόπεδων κόμβων, τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων, πλήθος οχετών, ενώ προβλέπεται επίσης και η διευθέτηση ρεμάτων.

PreviousNext