Τροχοί & TIR

Οι δύο ευρωπαϊκοί διάδρομοι που θα συνδέσουν την Ελλάδα. Ποιος καταργείται

Στους δύο βασικούς άξονες που περιλαμβάνονται στον υπό αναθεώρηση κανονισμό για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκού
Τετάρτη 25/10/2023 - 16:25
Κοινοποίηση στα Social Media

Στους δύο βασικούς άξονες που περιλαμβάνονται στον υπό αναθεώρηση κανονισμό για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην 27η ετήσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist.

Αναλυτικότερα, καταργείται ο διάδρομος Orient - East Med Corridor (OEM), ο οποίος με τον Κανονισμό του 2013 αποτελεί τον μοναδικό διάδρομο που συνδέει τη χώρα με την Κεντρική Ευρώπη, και αντί αυτού έχουμε την είσοδο δύο νέων, με διαφορετική αρχιτεκτονική διαδρόμων.

Πρόκειται για:

- Τον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου, που αναβιώνει τον Πανευρωπαϊκό Διάδρομο 10 και συνδέει την Ελλάδα με Αυστρία, Σερβία, Σλοβενία, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία.

- Και τον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, μετεξέλιξη του υφιστάμενου Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου, που συνδέει την Ελλάδα με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Πολωνία, κ.λπ..

Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, το αναθεωρημένο δίκτυο μεταφορών της ΕΕ θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα προάγει την αποδοτικότητα, τη διατροπικότητα, τη διαλειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών μεταφορών.

Τα οφέλη ειδικά για την περιοχή μας, που θα προκύψουν με την υλοποίηση των δύο παραπάνω διαδρόμων έχουν να κάνουν με την προώθηση της κάθετης σύνδεσης της χώρας με τη συνεργασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ώστε τα δίκτυά τους να αναπτυχθούν και να τροφοδοτήσουν το ελληνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη θα συνδέονται με Βάρνα, Ρούσσε, Μπουργκάς, Κωστάντζα.

PreviousNext