Εγκρίθηκε από την ΑΑΔΕ η επέκταση της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με την προσθήκη χώρου συνολικού εμβαδού 35.000 τ.μ.

Σχετικό αίτημα είχε διατυπωθεί από πέρυσι τον Ιούνιο από την ΟΛΘ ΑΕ ως Φορέα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε η συναίνεση του Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, καθώς εντός του χώρου 35.000 τ.μ. λειτουργούν και αποθήκες.

Η νέα αυτή επέκταση προσδίδει στον ΟΛΘ αυξημένη δυνατότητα διαχείρισης και αποθήκευσης φορτίων και φέρνει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ένα βήμα πιο κοντά στον γενικότερο στόχο που είναι η ανάδειξή του σε κύριο λιμάνι της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.