Επίδειξη του έργου FENIX στο λιμάνι του Πειραιά

Πέμ, 26/05/2022 - 10:36
Φωτό αρχείου

Επίδειξη του έργου FENIX στον Εμπορευματικό Σταθμό του Λιμένα Πειραιά πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του Υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Το έργο FENIX συντελεί στην αποτελεσματική βελτίωση του τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα, παρέχοντας συγκεκριμένα οφέλη, όπως:

(1) Εφαρμόζει τις υποδείξεις και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές διατυπώνονται από το Digital Transport & Logistics Forum (DTLF), για την υλοποίηση του πρώτου ενοποιημένου, πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics,

(2) Αναπτύσσει ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία του τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα αποφέροντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη (π.χ. σημαντική μείωση διενέργειας λειτουργιών, συμφόρτωση φορτίου, ορατότητα φορτίου, κυκλοφορική διαχείριση, κ.α.), και

(3) Αναπτύσσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών και Logistics με σκοπό να αποτελέσει πλατφόρμα αναφοράς για το σύνολο του ελληνικού οικοσυστήματος μεταφορών και logistics, ενισχύοντας τη δυναμική του τομέα στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση λειτουργιών και βελτιώνοντας την τοποθέτηση των ελληνικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός Μεταφορών, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, τόνισε:

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμμετέχει ως εταίρος στο έργο FENIX προκρίνοντας ενεργά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, που ενισχύουν το ελληνικό οικοσύστημα μεταφορών και logistics.

Αυτή η προσπάθεια, που εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, τοποθετεί την Ελλάδα σε θέση πρωτοπόρου, καθώς ο ελληνικός πιλότος εφαρμόζει κατά αποκλειστικότητα αυτές τις τεχνολογίες στον διάδρομο Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου.

Έτσι, διαδικασίες όπως ο εκτελωνισμός, που απαιτούσαν χρονικά έως και 6 ώρες, μέσω της ψηφιοποίησης που συντελέστηκε από το έργο FENIX περιορίζονται στα 20-30 λεπτά. Αυτή η μείωση αποτυπώνεται σε σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πως η νέα τεχνολογία ενσωματώνεται στην αλυσίδα μεταφοράς, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και κυρίως, προς όφελος του συνόλου της ελληνικής οικονομίας.

Εξαιρετική σημασία έχει η ανάπτυξη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών & Logistics, που θα βελτιώσει την τοποθέτηση των ελληνικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά και θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ιδιωτών και του δημοσίου τομέα».

Κατά το τεχνικό μέρος της επίδειξης που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο Διοίκησης της PCT S.A., έγινε επίδειξη της διαδικασίας εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευματοκιβωτίων που σχετίζεται με τις ψηφιακές υπηρεσίες FENIX που λαμβάνουν χώρα στο λιμάνι, καθώς και με την υπηρεσία ολοκλήρωσης των διαδικασιών με τα συστήματα της ΑΑΔΕ που λαμβάνει χώρα στο τελωνείο.

Γενικότερα, ο σκοπός του έργου FENIX (A European Federated Network of Information exchange in Logistics) είναι η υλοποίηση του πρώτου ενοποιημένου, πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics για την ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων φορέων στην εκτέλεση συνεργατικού σχεδιασμού και παρακολούθησης σεναρίων υλοποίησης. Το έργο FENIX διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιείται υπό την καθοδήγηση της DG Move και του Digital Transport & Logistics Forum (DTLF). Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και το ΕΠΙΣΕΥ αποτελούν φορείς υλοποίησης εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ εκτελεί χρέη συντονιστή του ελληνικού πιλότου, εκ μέρους του Υπουργείου.