Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ για τους οποίους είναι υποχρεωτική η μείωση του ενοικίου 40% για τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για συνολικά 71 ΚΑΔ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις μεταφορών, οι οποίες είναι οι παρακάτω:

 • 49.31: Αστικές και προαστικές χερσαίες μεταφορές επιβατών

 • 49.39: Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

 • 50.10: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

 • 50.30: Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

 • 51.10: Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

 • 51.21: Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

 • 52.21.29.02: Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

 • 52.21.29.03: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά

 • 52.21.29.04: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά

 • 52.21.29.05: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

 • 52.22: Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

 • 52.23: Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές