Έκτακτη επιχορήγηση ύψους 38.290.392 ευρώ εγκρίθηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για την εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)».

Σκοπός της επιχορήγησης είναι η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και διάφοροι προμηθευτές.

Το ποσό έρχεται να καλύψει τη μείωση των εσόδων κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάρτιο 2020 έως και τον μήνα Φεβρουάριο 2021, εξαιτίας της COVID-19 πανδημίας.