Επιχορήγηση με 3 εκατομμύρια ευρώ μονάδα Logistics στο Σχηματάρι

Τρί, 02/08/2022 - 13:48
logistcs warehouse

Με απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση επιχείρησης Logistics «1st Logistics» Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αποθήκευσης και Διαχείρισης Αποθεμάτων Τρίτων με αντικείμενο υπηρεσίες μεταφορών με διαχείριση της αλυσίδας Εφοδιασμού Προς τρίτους (Logistics).

H έδρα της επιχείρησης είναι στο Σχηματάρι (θέση Ροβιστέζα) του Δήμου Τανάγρας.

Tο συνολικό επιλέξιμο κόστος είναι ίσο με 10.111.191,20 ευρώ και το συνολικό ενισχυόμενο κόστος ίσο με 10.111.191,20 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ.