Τροχοί & TIR

Επιμόρφωση εξεταστών υποψήφιων οδηγών

Τη διεξαγωγή δύο σεμιναρίων αποφάσισε το υπ. Μεταφορών με σκοπό την τακτική - περιοδική επιμόρφωση των υπαλλήλων - εξεταστών υποψηφίων οδηγών, που υπηρετούν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Tο
Τετάρτη 11/01/2023 - 10:08
Κοινοποίηση στα Social Media

Τη διεξαγωγή δύο σεμιναρίων αποφάσισε το υπ. Μεταφορών με σκοπό την τακτική - περιοδική επιμόρφωση των υπαλλήλων - εξεταστών υποψηφίων οδηγών, που υπηρετούν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Tο 1ο σεμινάριο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16-01-2023 και το 2ο σεμινάριο την Πέμπτη 19-1-2023 στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, από τις 9:00 έως τις 14:00.

Η επιμόρφωση θα επικεντρωθεί κατ’ ελάχιστον στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 4850/2021, με τις οποίες επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η αναμόρφωση και βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης - εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και γενικότερα της χορήγησης αδειών οδήγησης.
  • Ενημέρωση επί της «οδήγησης με συνοδό» οχημάτων κατηγορίας Β από τους επιτυχόντες σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών.
  • Ενημέρωση και ανάλυση επί των πρόσφατων τροποποιήσεων του οικείου κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα αναφορικά με τη βελτίωση της εποπτείας και τη διασφάλιση της ποιότητας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς. (μεταξύ άλλων, θέσπιση της υποχρέωσης καταχώρησης των στοιχείων του Πρακτικού στο ΜΗΣΚΑ την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη δοκιμασία προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης, προσθήκη παράβασης για την αδικαιολογήτως καθυστερημένη καταχώρηση, κ.α.).
  • Διατήρηση και επικαιροποίηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς κατά τρόπο ορθό, αντικειμενικό, αμερόληπτο και ομοιόμορφο.

Το υλικό για την υπόψη επιμόρφωση (νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εγκύκλιοι) παρατίθεται (και ατύπως κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στους συνδέσμους:

- https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/nomothesia [Αρχική Σελίδα → Μεταφορές → Άδειες Οδήγησης →Νομοθεσία], στον πίνακα «2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ».

- https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/pistopoiitiko-epaggelmatikisikanotitaspei/item/7064-nomoth-116250  [Αρχική Σελίδα →Μεταφορές → Άδειες Οδήγησης → Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) → Νομοθεσία/Εγχειρίδια], στον πίνακα «2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ». 

Τα ονόματα των υπαλλήλων που καλούνται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια έχουν αναρτηθεί στο σχετικό παράρτημα (βλέπε ΑΔΑ: Ψ231465ΧΘΞ-ΡΓΣ/ 11-1-23).

Επισημαίνεται ότι, υπάλληλος – εξεταστής που δεν θα ολοκληρώσει επιτυχώς την τακτική περιοδική επιμόρφωση εξεταστών υποψηφίων οδηγών του έτους 2023, δεν δύναται να ασκεί τα καθήκοντά του ως εξεταστής υποψηφίων οδηγών.

Υπάλληλος, ο οποίος περιλαμβάνεται στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει την εν θέματι επιμόρφωση, οφείλει να ενημερώσει τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις δύο ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: dok@yme.gov.gr και dipa@ggde.gr, μέχρι την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023.

PreviousNext