Τροχοί & TIR

Έρευνα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών. Τι περιλαμβάνει, πώς θα γίνει

Εγκρίθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η διενέργεια έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, με περίοδο αναφοράς το δ’ τρίμηνο του 2022 και τα α’, β’ και γ’ τρίμηνα του 2023. Η έρευνα δ
Πέμπτη 16/03/2023 - 09:58
Κοινοποίηση στα Social Media

Εγκρίθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η διενέργεια έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, με περίοδο αναφοράς το δ’ τρίμηνο του 2022 και τα α’, β’ και γ’ τρίμηνα του 2023.

Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 70/2012, με σκοπό την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επί των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών αγαθών, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. 

Το πλαίσιο δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται στα στοιχεία Μητρώου που παρέχεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και περιλαμβάνει τα εγγεγραμμένα οχήματα της χώρας. Το Μητρώο δύναται να επικαιροποιείται με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, με ερευνώμενη μονάδα το όχημα και διενεργείται ανά τρίμηνο σε διαφορετικό δείγμα. Το μέγεθος του συνολικού δείγματος και των τεσσάρων τριμήνων ανέρχεται σε περίπου 8.500 οχήματα και καλύπτει το σύνολο της χώρας. Κατά τον σχεδιασμό εφαρμόζεται η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Τα φορτηγά οχήματα που περιλαμβάνονται στην έρευνα αρχικά διαχωρίζονται σε α) φορτηγά που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και β) φορτηγά που εκτελούν εθνικές μεταφορές, τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS 1), κατά χρήση του φορτηγού (ΙΧ, ΔΧ) και κατά τύπο του φορτηγού.

Ανάλογες έρευνες έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR και παρουσιάζουν ενδιαφέρον γιατί εμφανίζονται σε αυτές ο μεταφερόμενος όγκος των προϊόντων με τον τόπο φόρτωσης, τον προορισμό των προϊόντων, τα διανυθέντα τονοχιλιόμετρα, τα φορτηγά ΦΔΧ ή ΦΙΧ που ανέλαβαν το μεταφορικό έργο και σε τι ποσοστό.

Λιγότερα φορτία

Τα αποτελέσματα της αμέσως προηγούμενης έρευνας που αφορούσε το έτος 2020 έδειξε μείωση του βάρους των φορτίων / εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το έτος 2020 σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το έτος 2020 με φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως ανήλθε σε 201.184,1 χιλιάδες τόνους σημειώνοντας μείωση 22,4% σε σύγκριση με το 2019 και τα τονοχιλιόμετρα σε 5.507.114,5 χιλ., σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το 2019 κατά 11,3%.

Λιγότερα φορτία για ΦΔΧ και ΦΙΧ

Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 88.170,4 χιλ. τόνους σημειώνοντας μείωση 6,9% και τα τονοχιλιόμετρα σε 19.879.422,9 χιλ. σημειώνοντας μείωση 9,6% σε σχέση με το 2019.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων) το έτος 2020 έναντι του έτους 2019 η μεγαλύτερη μείωση 34,4% παρατηρείται στην κατηγορία «Υγρά χύμα» και ακολουθεί η κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 29,5%. 

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.

Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολουθεί η Αττική. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR

PreviousNext