Δώδεκα μήνες θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου λόγω έργων (διαπλάτυνση οδοστρώματος).

Όπως ανακοίνωσε η Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ε.Ο. (16) Θεσσαλονίκης — Πολυγύρου (Χ.Θ.18+640 έως Χ.Θ. 19+520 — Οικισμός Ν. Ραιδεστού - εργασίες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας).

- Θα διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ένα κάθε φορά ρεύμα πορείας της Ε.Ο. (16) Θεσσαλονίκης — Πολυγύρου, και σε μέγιστο μήκος κάθε φορά τριακοσίων (300) περίπου μέτρων, από το ύψος της Χ.Θ. 18+640 έως το ύψος της Χ.Θ. 19+520 (Συνολικό μήκος εργασιών).

- Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου θα διεξάγεται εναλλάξ με τη βοήθεια σημαιοφόρων και με τη χρήση φωτεινών σηματοδοτών (μήκος εργασιών μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων) από το ελεύθερο κάθε φορά μέρος του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων.

- Το ανώτατο όριο ταχύτητας των οχημάτων στην Ε.Ο. (16) Θεσσαλονίκης — Πολυγύρου, μειώνεται στα πενήντα (50) χλμ./ώρα.

Ε.Ο. (16) Θεσσαλονίκης — Πολυγύρου (Χ.Θ.22+980 (πέρας Ι/Κ Λακκιάς) έως Χ.Θ. 29+750 -εργασίες και στα. δύο ρεύματα κυκλοφορίας).

- Θα διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας από Πολύγυρο προς Θεσσαλονίκη της Ε.Ο. (16) Θεσσαλονίκης — Πολυγύρου και σε μέγιστο μήκος κάθε φορά τριακοσίων (300) περίπου μέτρων, από το ύψος της Χ.Θ.22+980 (πέρας 1/Κ Λακκιάς) έως Χ.Θ. 29+750 (Συνολικό μήκος εργασιών).

- Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ε.Ο. (16) Θεσσαλονίκης — Πολυγύρου, θα διεξάγεται κάθε φορά εναλλάξ με τη βοήθεια σημαιοφόρων και με τη χρήση φωτεινών σηματοδοτών (μήκος εργασιών μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων) από το ελεύθερο του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων.

- Το ανώτατο όριο ταχύτητας των οχημάτων στην E.Ο. (16) Θεσσαλονίκης — Πολυγύρου, μειώνεται στα πενήντα (50) χλμ./ώρα.

Να μην εκτελεστούν ταυτόχρονα οι εργασίες στα ανωτέρω οδικά σημεία. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν δώδεκα (12) μήνες.