Έργα διάρκειας δύο εβδομάδων θα ξεκινήσουν σύντομα για την ολοκλήρωση της κατασκευής της οδού Πόντου και παράλληλα θα εφαρμοστούν μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, ως εξής:

(1) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Πόντου (από την Χ.Θ. 0+160 έως την Χ.Θ. 0+670) και συγκεκριμένα από το ύψος του κυκλικού κόμβου (τα οχήματα που κινούνται εντός έχουν προτεραιότητα) στη συμβολή της με τον Κλάδο Ι΄ έως το ύψος της συμβολής της με το προσωρινό δακτύλιο κυκλοφορίας του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16. Συνέπεια των ανωτέρω κλείνουν οι τρεις παρακάτω Κλάδοι του προσωρινού δακτυλίου κυκλοφορίας του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16:

- Ο κλάδος «Πόντου» που εξυπηρετεί την κίνηση από τον προσωρινό δακτύλιο κυκλοφορίας του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 προς την οδό Πόντου, ογδόντα (80) μέτρα περίπου μετά τον προσωρινό δακτύλιο κυκλοφορίας του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 προς την οδό Πόντου. Το τμήμα των πρώτων ογδόντα (80) μέτρων από το προσωρινό δακτύλιο κυκλοφορίας του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 λειτουργεί κανονικά και αποτελεί τμήμα της Παράπλευρης Οδού 03 μέσω της οποίας η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στον Κλάδο.

- Πλήρης αποκλεισμός του κλάδου «Οδός Πόντου Δ» (διατήρηση τελευταίων είκοσι μέτρων) που εξυπηρετεί την κίνηση από Οδό Πόντου προς το προσωρινό δακτύλιο κυκλοφορίας του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 και του «Κλάδου 1» (διατήρηση ενενήντα τελευταίων μέτρων) που συμβάλλει στον «Κλάδο Α» του Α/Κ Κ16 Εισόδου στον ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς Αθήνα.

(2) Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Παράπλευρης Οδού 3 (οδός διπλής κατεύθυνσης - τρία (03) μέτρα ελάχιστο πλάτος για κάθε ρεύμα πορείας) και του Κλάδου Ι΄ (οδός διπλής κατεύθυνσης – 3,5 μέτρα ελάχιστο πλάτος για κάθε ρεύμα πορείας).

(3) Στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών και για την εξυπηρέτηση όλων των αποκλειόμενων κινήσεων κατασκευάζονται/ διαμορφώνονται δύο (02) νέοι προσωρινοί Κλάδοι – διάδρομοι κυκλοφορίας, σε αντικατάσταση των παλαιών, για τη σύνδεση του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 και του προσωρινού δακτυλίου κυκλοφορίας του Α/Κ Κ16 με την Παράπλευρη Οδό 3 και συγκεκριμένα:

- Δημιουργείται ένας (01) 1ος προσωρινός Κλάδος μήκους περίπου ενενήντα (90) μέτρων ελάχιστου πλάτους (05) πέντε περίπου μέτρων που συνδέει την Παράπλευρη Οδό 3 με τον προσωρινό δακτύλιο κυκλοφορίας του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 (εξυπηρετεί τη κίνηση από την Οδό Πόντου Δυτικά προς τον προσωρινό δακτύλιο κυκλοφορίας του Α/Κ Κ16 και όλες τις υφιστάμενες κινήσεις μέσω αυτού), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα. Ο 1ος προσωρινός Κλάδος ξεκινά επί της Παράπλευρης Οδού 3 περί τα ογδόντα (80) μέτρα πριν το προσωρινό δακτύλιο κυκλοφορίας του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16, διέρχεται κάτω από τη γέφυρα της οδού Πόντου και εισέρχεται στον κυκλικό κόμβο στην υφιστάμενη είσοδο του Κλάδου «Οδός Πόντου Δ΄».

- Δημιουργείται ένας (01) 2ος προσωρινός Κλάδος (αντικαθιστά τον υφιστάμενο «Κλάδο 1») μήκους περίπου εκατό (100) μέτρων και ελάχιστου πλάτους (05) πέντε περίπου μέτρων, ο οποίος ξεκινά επί του 1ου προσωρινού Κλάδου και αφορά όσους κατευθύνονται προς ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς Αθήνα.

(4) Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών οι κινήσεις των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. και επί της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα διεξάγονται κανονικά σε όλο το πλάτος των ανωτέρω οδών.