Αριθμός ατόμων στα διπλοκάμπινα ΦΙΧ

Δευ, 03/01/2022 - 15:11

Διευκρίνιση παρείχε η Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τη μεταφορά προσώπων με διπλοκάμπινα οχήματα.

Αυτό που ισχύει είναι ο αριθμός των μεταφερόμενων ατόμων, περιλαμβανομένου και του οδηγού, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του διπλοκάμπινου ΦΙΧ και στο πεδίο S.1. του εντύπου.

Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση αριθ.: 61512/2900/2002 για τη μεταφορά τρίτου ατόμου (πέραν του οδηγού και συνοδηγού) απαιτείτο ειδικό σημείωμα που χορηγείτο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και είχε να κάνει με τη μεταφορά του με ΦΙΧ προς την πλησιέστερη στάση λεωφορείου.

Το σημείωμα αυτό δεν απαιτείται για τα διπλοκάμπινα ΦΙΧ και ισχύει ο αριθμός των ατόμων που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.