Τροχοί & TIR

Euro 7: Συμφωνία για νέους κανόνες στις οδικές μεταφορές. Τι θα ισχύει για βαν, φορτηγά και λεωφορεία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες για τη μείωση των εκπομπών στις οδικές μεταφορές για επιβατικά αυτοκίνητα, βαν, λεωφορεία, φορτηγά και ρυμ
Τρίτη 19/12/2023 - 12:10
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες για τη μείωση των εκπομπών στις οδικές μεταφορές για επιβατικά αυτοκίνητα, βαν, λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα.

Ο κανονισμός για την έγκριση τύπου των Euro 7 οχημάτων αποσκοπεί στη στήριξη της μετάβασης προς την καθαρή κινητικότητα και στη διατήρηση των τιμών των ιδιωτικών και επαγγελματικών οχημάτων προσιτές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τα οχήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα, διασφαλίζοντας ότι δεν ρυπαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Νέα όρια για τις εκπομπές καυσαερίων

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα βαν, συμφώνησαν να διατηρήσουν τις τρέχουσες συνθήκες δοκιμής Euro 6 και τα όρια εκπομπών καυσαερίων. Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, ο αριθμός των σωματιδίων των καυσαερίων θα μετριέται στο επίπεδο PN10 (αντί του PN23, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων σωματιδίων).

Για λεωφορεία και φορτηγά, η συμφωνία περιλαμβάνει αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές καυσαερίων που μετρώνται σε εργαστήρια (π.χ. όριο NOx 200 mg/kWh) και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (όριο NOx 260 mg/kWh), διατηρώντας τις τρέχουσες συνθήκες δοκιμής Euro VI.

Εκπομπές από ελαστικά και φρένα κατά την πέδηση, αυξημένη αντοχή της μπαταρίας

Η συμφωνία ορίζει τα όρια εκπομπών σωματιδίων πέδησης (PM10) ως εξής:

Για αυτοκίνητα και βαν: 

- 3 mg/km για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, 

- 7 mg/km για τους περισσότερους κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE), υβριδικά, ηλεκτρικά οχήματα και κυψέλες καυσίμου και 

- 11 mg/km για μεγάλα βαν ICE. 

Εισάγει επίσης ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για την αντοχή της μπαταρίας:

Σε ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα 80% από την έναρξη ζωής έως πέντε χρόνια ή 100.000 km και 72% έως οκτώ χρόνια ή 160.000 km και για τα βαν 75% από την έναρξη ζωής έως τα πέντε έτη ή 100.000 km και 67% έως οκτώ έτη ή 160.000 km.

Περιβαλλοντικό Διαβατήριο Οχήματος 

Η συμφωνία προβλέπει ένα Περιβαλλοντικό Διαβατήριο Οχήματος, το οποίο θα διατίθεται για κάθε όχημα και θα περιέχει πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις τη στιγμή της ταξινόμησης, όπως όρια εκπομπών ρύπων, εκπομπές CO2, κατανάλωση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, αυτονομία, αντοχή μπαταρίας. Οι χρήστες των οχημάτων θα έχουν επίσης πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου, την κατάσταση της μπαταρίας, τις εκπομπές ρύπων και άλλες σχετικές πληροφορίες που παράγονται από συστήματα και οθόνες επί του οχήματος. Επιπλέον, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να σχεδιάσουν τα οχήματά τους έτσι, ώστε να αποτρέπουν την παραβίαση των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών μέσω της ψηφιοποίησης της παρακολούθησης των αυτοκινήτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία προτού τεθεί σε ισχύ. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί 30 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του για Ι.Χ. και βαν και 48 μήνες για λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα. Για οχήματα που κατασκευάζονται από μικρούς κατασκευαστές, θα ισχύει από την 1η Ιουλίου 2030 για Ι.Χ. και βαν και από την 1η Ιουλίου 2031 για λεωφορεία και φορτηγά.

PreviousNext