Τροχοί & TIR

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση τεχνιτών αυτοκινήτων

Τη δυνατότητα διενέργειας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα προαπαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων παρ
Τρίτη 05/10/2021 - 13:24
Κοινοποίηση στα Social Media

Τη δυνατότητα διενέργειας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα προαπαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων παρέχει το υπ. Μεταφορών.

Έτσι, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, οι επιμορφώσεις που αναφέρονται στην παραπάνω εκπαίδευση και ειδικότερα τα προαπαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα και η θεωρητική εκπαίδευση που προβλέπονται, δύναται να πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φορείς παροχής κατάρτισης θα πρέπει να φροντίζουν ούτως ώστε τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιούν για την κατάρτιση να εξασφαλίζουν:

1. Την παροχή προς τους εκπαιδευόμενους αναλυτικών οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης των απαιτούμενων ψηφιακών μέσων,

2. Την εμπιστευτικότητα και μυστικότητα της διαδικασίας και των στοιχείων εκπαιδευόμενων που αποθηκεύονται, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον νόμο 4624/2019 (Α’ 137),

3. Την πιστοποίηση ταυτότητας των συμμετεχόντων στη διαδικασία,

4. Την καταγραφή των ωρών παρακολούθησης της κατάρτισης για κάθε εκπαιδευόμενο,

5. Την ασφάλεια ηλεκτρονικής διακίνησης δεδομένων φωνής και εικόνας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και

6. Την ακεραιότητα της μεταδιδόμενης πληροφορίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

PreviousNext