Τροχοί & TIR

Εξαγωγές πετρελαιοειδών με βυτιοφόρα. Τι ισχύει από 1-1-22

Τις υποχρεώσεις από 1/1/2022 των εγκεκριμένων προμηθευτών που πραγματοποιούν εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα επισημαίνει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ που αφορά στην παροχή οδηγιών σχετ
Παρασκευή 07/01/2022 - 13:16
Κοινοποίηση στα Social Media

Τις υποχρεώσεις από 1/1/2022 των εγκεκριμένων προμηθευτών που πραγματοποιούν εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα επισημαίνει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ που αφορά στην παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1146/24-06-2021 απόφασης.

Οι παραπάνω υποχρεούνται να σφραγίζουν με εταιρικές σφραγίδες τα διαμερίσματα των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων κατά τη φόρτωση, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που αποδίδεται από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαμερισμάτων τους κατά τη διακίνηση μέχρι το τελωνείο εξόδου.

Επιπλέον, αναγράφουν τους αριθμούς των εταιρικών σφραγίδων που τίθενται στο βυτιοφόρο όχημα και το συνολικό πλήθος των σφραγίδων στα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή στα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών.

Περαιτέρω κατά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά τη θέση s28 «Αριθμός Μολυβδοσφραγίδων» με τα στοιχεία των εταιρικών σφραγίδων, ώστε να αποτυπώνονται στη διασάφηση εξαγωγής οι πληροφορίες σχετικά με τις εταιρικές σφραγίδες. Οι εν λόγω πληροφορίες μεταφέρονται στο Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ) που συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου καθώς και στα μηνύματα IE501, IE529.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ.4006/68/Β0019/21-08-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών (Β'1764).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω διατάξεις αφορούν αποκλειστικά το τελωνειακό καθεστώς της εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων σε τρίτες χώρες και όχι τους εφοδιασμούς πλοίων ή αεροσκαφών και ότι η απόφαση έχει εφαρμογή σε βυτιοφόρα οχήματα που είναι ταξινομημένα στην Ελλάδα.

PreviousNext