Εξαγορά της ΑΝΕΚ από την ATTICA

Παρ, 23/09/2022 - 11:36
Φωτό: Attica Group

Ανακοινώθηκε η εξαγορά της ΑΝΕΚ από την ATTICA Group έναντι του ποσού των 80.000.000 ευρώ «προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα συγκληθούν σύμφωνα με τον νόμο και τα καταστατικά τους για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών.

Η συναλλαγή υπόκειται πέραν της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων των δύο εταιρειών στους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).

Η Εταιρεία εκτιμά ότι η συναλλαγή θα αποβεί προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των προμηθευτών των δύο εταιρειών και της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας γενικότερα».

Ολιγοπώλιο

Είναι και τυπικά πλέον ξεκάθαρο ότι στις γραμμές της Αδριατικής δημιουργείται ένα ολιγοπώλιο δύο σχημάτων, Grimaldi και ATTICA, οι αποφάσεις των οποίων συχνά γίνονται βλαπτικές για τους αυτοκινητιστές και ιδιαίτερα τους διεθνομεταφορείς, όπως πρόσφατα με τον παραγκωνισμό των φορτηγών και τη δοθείσα προτεραιότητα στην επιβίβαση των τουριστικών οχημάτων με τις πολύωρες καθυστερήσεις στην επιβίβαση, την περικοπή δρομολογίων στην Αδριατική κ.α.