Ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) 1ης-2ης-3ης-4ης-5ης και 6ης εξεταστικής περιόδου έτους 2022 του Βορείου Τομέα Αθηνών.

1

και συγκεκριμένα:

α) Στις 09:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά.

β) Στις 11:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για το αρχικό βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Π1). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 45 λεπτά.

γ) Στη συνέχεια και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών της προηγούμενης εξέτασης, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τα αρχικά προγράμματα ειδίκευσης και συγκεκριμένα για μεταφορά σε δεξαμενές, για μεταφορά εκρηκτικών ουσιών (Κλάση 1), και για μεταφορά ραδιενεργού υλικού (Κλάση 7). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά για κάθε κατηγορία εξέτασης.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών επί της Λ. Μεσογείων 156-Χολαργός- (Αμφιθέατρο).

Για ΠΕΕ Περιφέρειας Μαγνησίας και Σποράδων

Επίσης, με απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Π.Ε. Σποράδων προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις της 1ης Περιόδου 2022 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την 23η Μαρτίου του τρέχοντος έτους, στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας & Π.Ε. Σποράδων (Κορωνίου – Νέγρη), στον δεύτερο όροφο, ως εξής:

Την 23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και στις 09.00 π.μ. θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις οδικών μεταφορέων επιβατών & εμπορευμάτων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο (2) ώρες για κάθε κατηγορία εξέτασης (Εθνικές - Διεθνείς). Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο αριθμό που προβλέπεται από τις τότε ισχύουσες διατάξεις, για λόγους προστασίας από τον COVID 19 οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν και την 24η/03/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχολές ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ που φοίτησαν.