Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ADR Ηλείας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR). Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν ως
Τρίτη 20/09/2022 - 13:33
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR).

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν ως εξής:

Για την αρχική χορήγηση και ανανέωση πιστοποιητικών ADR, την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας (Συντριάδα Πύργου).

Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις, επιδεικνύουν στην Επιτροπή εισερχόμενοι στην αίθουσα εξετάσεων:

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99, ΦΕΚ 99/Α/1999).

β. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης καθώς και βεβαίωση εγγραφής για πολίτες από κράτος-μέλους ΕΕ.

γ. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης καθώς και άδεια παραμονής για πολίτες από κράτος μη μέλους ΕΕ.

δ. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης που κατέχουν εφόσον συμμετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρο και μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Η ΣΕΚΟΟΜΕE είναι υποχρεωμένη να καταθέσει μέχρι και την 26η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της ΥΑ 60740/1027/95 (ΦΕΚ 246/Β/03-04-1995), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη για την μη συμμετοχή των υποψηφίων στην προκαθορισμένη εξεταστική περίοδο.

PreviousNext