Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας η διενέργεια εξετάσεων για την αρχική χορήγηση, την επέκταση και την ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR).

Η ημερομηνία που ορίστηκε είναι η Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Λάρισας.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σε ομάδες των είκοσι ατόμων και θα εφαρμοστούν τα προστατευτικά μέτρα κατά του κορωνοϊού COVID-19 όπως προβλέπονται.