Από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ορίστηκαν οι ημερομηνίες Διενέργειας Εξετάσεων για απόκτηση, ανανέωση και επέκταση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) για το έτος 2022 στις εξής ημερομηνίες:

1η: Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 στις 09:00 π.μ.

2η: Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 στις 9.00 π.μ.

3η: Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022 στις 9.00 π.μ.

4η: Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022 στις 9.00 π.μ.

Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται για το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε 45 λεπτά και για το ανανεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε 30 λεπτά.

Οι εξετάσεις θα διεξάγονται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κεντρικού Κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή & Δημητρίου 40).

Ανακοινώθηκε, επίσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ο προγραμματισμός περιόδων εξετάσεων για την απόκτηση, επέκταση και ανανέωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR), ως ακολούθως:

1

Ο παραπάνω προγραμματισμός περιόδων εξετάσεων δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ που θα ανακύψουν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από τις σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ που φοίτησαν.