Εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας στη Θεσσαλονίκη

Δευ, 08/05/2023 - 16:32

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας, για τη Β’ Περίοδο του έτους 2023 ως εξής: 

Εξεταστική περίοδος: ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Δευτέρα 26-6-2023

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που υποβάλλει η οικεία Σχολή ΣΕΚΑΜ στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης και που έχουν καταβάλει e-παράβολο 50 Ευρώ.

Πληροφορίες: Μαγγανάρης Γεώργιος, Τηλ.: 23133 30520, Email: g.manganaris@pkm.gov.gr. Μπορείτε, επίσης, να απευθύνεστε στη Σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοιτήσατε.