Τροχοί & TIR

Απαιτείται ελληνικό πιστοποιητικό ADR για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά

Όπως είναι γνωστό, το βασικό δικαιολογητικό που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας όλων των οχημάτων ADR παραμένει το πιστοποιητικό έγκρισης οχήμα
Τρίτη 09/05/2023 - 10:04
Κοινοποίηση στα Social Media

Όπως είναι γνωστό, το βασικό δικαιολογητικό που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας όλων των οχημάτων ADR παραμένει το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR το οποίο εκδίδεται από τα ΚΤΕΟ της χώρας και πιστοποιεί τη συμμόρφωση του οχήματος με τις ειδικές προδιαγραφές της Συμφωνίας ADR.

Πάνω σε αυτό, εγκύκλιος του υπ. Μεταφορών διευκρινίζει ότι «πλέον τα εισαγωγής μεταχειρισμένα οχήματα που διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR από το εξωτερικό, θα προσκομίζονται πρώτα στο ΚΤΕΟ για την έκδοση του ελληνικού πιστοποιητικού και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών».

Υπενθυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί η υπ. απόφαση με αρ. 132756/2.5.2023 στην οποία συγκεντρώνεται σε ενιαίο κείμενο και αναμορφώνεται στο σύνολό του το πλαίσιο κανόνων για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ADR, τους ελέγχους που προηγούνται αυτής, τους ελέγχους των δεξαμενών επί κυκλοφορούντων οχημάτων και τους φορείς που εγκρίνονται από το Υπουργείο για τη διενέργεια των ελέγχων.

Μικρά βυτιοφόρα φορτηγά

Σημειώνεται ότι με την παραπάνω υπ. απόφαση προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τους φορείς που έχουν εγκριθεί με την υ.α. 32591/3257/2001 (Β΄ 703) και την υ.α. 72411/3149/00/2001 (Β’ 1133), την ταξινόμηση οχημάτων βάσει πρακτικού δοκιμής δεξαμενής που έχει εκδοθεί με την προϊσχύουσα απόφαση, την κυκλοφορία βυτιοφόρων φορτηγών μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων και την ταξινόμηση μικρών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατηγορίας ΑΤ και ΕΧ/ΙΙ αποκλειστικά για εθνικές μεταφορές.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

PreviousNext