Εξετάσεις Π.Ε.Ε. στη Χαλκιδική

Τρί, 13/09/2022 - 15:42

Προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις της 3ης Περιόδου 2022, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής, την 23η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή, στις 08:30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν.