Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα επιβατών & εμπορευμάτων Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών για το Έτος 2022.

Ειδικότερα, προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιόδων του έτους 2022, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα επιβατών & εμπορευμάτων Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρίθμ. 1071/209 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιόδων για το τρέχον έτος είναι οι παρακάτω:

1

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχολή ΣΕΚΑΜ που φοίτησαν.