Τροχοί & TIR

Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών προκηρύσσονται οι γραπτές εξετάσεις της Γ Περιόδου 2023, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορ
Σάββατο 26/08/2023 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών προκηρύσσονται οι γραπτές εξετάσεις της Γ Περιόδου 2023, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός), στις 28 (Πέμπτη) & 29 (Παρασκευή) Σεπτεμβρίου 2023, στις 09:00 π.μ. 

3α. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερεις ώρες. 

3β. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση μειώνεται στις δύο ώρες. 

Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) παρατείνεται κατά 30 λεπτά για τους υποψηφίους της περ.3α και κατά 15 λεπτά για τους υποψηφίους της περ. 3β. 

Ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή Μεταφορές>Θέματα Οδικού Μεταφορέα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τη Σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν ή στο τηλ : 213 1600663, 213 1600685 και E-Mail: metaforeskt1@patt.gov.gr, nikolaos.kondilis@patt.gov.gr (κ. Νικ.Κονδύλης)

PreviousNext