άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών

Φωτό αρχείου ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR

Περιπτώσεις ανάκλησης άδειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών

Διευκρινίσεις σχετικές με απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας και την έκδοση και ανάκληση της άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών παρείχε η

Φίλτρα