Τροχοί & TIR

Εξετάσεις Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για το 2024

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το έτος 2024 θα διοργανώσει εξετάσεις αρχικής χορήγησης, ανανέωσης και επέκτασης ισχύος πιστοποιητικού κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευ
Πέμπτη 23/11/2023 - 11:44
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το έτος 2024 θα διοργανώσει εξετάσεις αρχικής χορήγησης, ανανέωσης και επέκτασης ισχύος πιστοποιητικού κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές (ADR) στις παρακάτω τρεις ημερομηνίες: 

• Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, 

• Τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, 

• Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2024 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου). Οι ακριβείς ώρες διενέργειας των εξετάσεων ανά κατηγορία εξέτασης, οι προθεσμίες και η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα περιληφθούν σε επόμενες ανακοινώσεις.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών κατάρτισης ΣΑΜΕΕ οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ανανέωση των πιστοποιητικών τους, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη συμμετοχή τους στις εξετάσεις κατά τον τελευταίο χρόνο ισχύος του πιστοποιητικού τους, δεδομένου ότι: 

α) προϋπόθεση συμμετοχής σε εξετάσεις ανανέωσης είναι ο υποψήφιος να έχει ισχύον πιστοποιητικό κατά την ημερομηνία των εξετάσεων 

β) εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει σε εξετάσεις ανανέωσης κατά τον τελευταίο χρόνο ισχύος του πιστοποιητικού του, η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού παρατείνεται για πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού που ανανεώνει και όχι από την ημερομηνία της εξέτασης όπως ισχύει για την αρχική χορήγηση πιστοποιητικού 

γ) εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιτύχει στις εξετάσεις εντός του χρόνου ισχύος του πιστοποιητικού του, προκειμένου να αποκτήσει εκ νέου πιστοποιητικό υπόκειται σε εξετάσεις αρχικής χορήγησης μετά από παρακολούθηση σχετικού προγράμματος κατάρτισης.

Πληροφορίες: Ε. Ευαγγελάτου, Τηλέφωνο: 210 6508005, -8123, -8557 E-mail: dem@yme.gov.gr

PreviousNext