Εξετάσεις υποψήφιων ελεγκτών ΚΤΕΟ

Τρί, 17/05/2022 - 15:57

Τη διεξαγωγή εμβόλιμων θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Ιωάννης Ξιφαράς.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εντός του Ιουνίου του 2022, ενώ για τις ακριβείς ημερομηνίες των υπόψη εξετάσεων θα εκδοθεί άμεσα σχετική Απόφαση – Ανακοίνωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Να σημειώσουμε ότι οι εξετάσεις του Ιουνίου προγραμματίζονται, επειδή ο αριθμός των αποτυχόντων στις προηγούμενες θεωρητικές γραπτές εξετάσεις υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (περιόδου Μαρτίου 2022) ήταν ιδιαίτερα υψηλός, σε συνδυασμό με τις σημαντικές υφιστάμενες ελλείψεις ελεγκτικού προσωπικού ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, για την κάλυψη των αναγκών εύρυθμης λειτουργίας των ΚΤΕΟ.