ελεγκτές ΚΤΕΟ

Εξετάσεις για ελεγκτές ΚΤΕΟ

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τις κάτωθι

Μετάθεση εξετάσεων και παράταση ισχύος πιστοποιητικών ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP

Μετατίθενται οι προγραμματισμένες εξετάσεις ελεγκτών οχημάτων ADR/ATP στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την πρόληψη διασποράς του κορονοϊού και κατόπιν

Φίλτρα