Στη δημιουργία – για πρώτη φορά- ενός ηλεκτρονικού μητρώου Εκπαιδευτών και Σχολών Οδήγησης/ΚΕΘΕΥΟ/ΠΕΙ Αττικής, προχωρά άμεσα η Περιφέρεια Αττικής καθώς και στην εγκατάσταση ενός κεντρικού υπολογιστή (server), ώστε οι εξετάσεις να διεξάγονται την ίδια ώρα και στις 7 Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι δύο νέες αυτές πρωτοβουλίες εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής για την αποτελεσματικότερη και αδιάβλητη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στα γκισέ των υπηρεσιών, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

«Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς αποτελούν το τρίπτυχο – οδηγό κάθε παρέμβασης και πρωτοβουλίας μας», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης.

Με τις προτάσεις μας συμβάλαμε, μεταξύ άλλων, στην καθιέρωση της προσωρινής άδειας οδήγησης, στην αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας οχήματος, στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για ανανέωση και αντικατάσταση αδειών οδήγησης και αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν πλέον και τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους και για την αναθεώρηση άδειας οδήγησης, με τις ιατρικές γνωματεύσεις να καταχωρούνται αυτόματα στη ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr».

Επιπλέον, οι Αντιπεριφερειάρχες Μεταφορών & Επικοινωνιών, Β. Γιαννακόπουλος, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μ. Κουρή, προωθούν και τις διαδικασίες εγκατάστασης ενός κεντρικού υπολογιστή (server), ώστε οι εξετάσεις να διεξάγονται την ίδια ώρα και στις 7 Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Μέσω του κεντρικού υπολογιστή θα διανέμονται οι ερωτήσεις, θα εξάγονται σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα και θα ενημερώνονται άμεσα οι εξεταζόμενοι. Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου εξεταστικού κέντρου το οποίο θα εξοπλιστεί με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (π.χ. συστήματα ανίχνευσης, απενεργοποίησης και διακοπής ασύρματης επικοινωνίας), θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό και θα εξυπηρετεί καθημερινά τουλάχιστον 500 υποψήφιους οδηγούς και νυν οδηγούς».