δίπλωμα οδήγησης

φωτό: Περ. Αττικής
εκπαιδευτικό φορτηγό