Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συμμετέχοντας από την πρώτη στιγμή στην εκπόνηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου του Οργανισμού Λιμένων Νομού Εύβοιας Α.Ε., που αφορά στις περιοχές της Ευβοϊκής και Βοιωτικής ακτής, εκατέρωθεν της Γέφυρας Ευρίπου και της Υψηλής Γέφυρας, κατέθεσε τις θέσεις της.

Μεταξύ αυτών, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κρίνει θετικά την πρόταση μετεγκατάστασης του λιμένα στη βοιωτική ακτή. Ειδικότερα, προκρίνεται η ισότιμη διπλή χωροθέτηση στο εργοστάσιο τσιμέντου, παρακείμενα των ναυπηγείων. Ως σημαντικό πλεονέκτημα της θέσης αυτής αποτελεί η εγγύτητα προς τον οδικό άξονα Χαλκίδα-Σχηματάρι-ΠΑΘΕ, το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και προς το Βιομηχανικό Πάρκο Οινοφύτων.

Με βάση τα παραπάνω, επισημαίνεται η ανάγκη τελικής διασύνδεσης του λιμένα με το εθνικό οδικό δίκτυο και το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.