Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ψηφίστηκε η μείωση των εκπομπών ρύπων

Τετ, 15/03/2023 - 12:44

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 40% που σημαίνει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005, έναντι του 30% που ίσχυε πριν.

Ο νέος κανονισμός που ψηφίστηκε χθες ορίζει δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για κάθε κράτος-μέλος, όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, τη θέρμανση κτιρίων, τη γεωργία, τις μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τη διαχείριση αποβλήτων.

Επίσης, ορίζεται ότι:

  • Οι εθνικοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών θα εξαρτώνται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας
  • Οι δυνατότητες για εμπορία, δανεισμό και εξοικονόμηση δικαιωμάτων εκπομπών θα είναι περιορισμένες και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.
  • Περισσότερη διαφάνεια μέσω της δημοσιοποίησης πληροφοριών για δράσεις στα κράτη μέλη

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια Jessica Polfjärd (ΕΛΚ, Σουηδία) δήλωσε: «Με αυτόν τον κανονισμό ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα. Οι νέοι κανόνες για τις εθνικές περικοπές εκπομπών διασφαλίζουν ότι όλα τα κράτη-μέλη θα συμβάλλουν στις προσπάθειες και ότι κλείνουν όλα τα κενά που υπήρχαν στην υφιστάμενη νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η ΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπερασπιστεί και να προωθήσει παγκοσμίως μια ανταγωνιστική και αποτελεσματική ατζέντα για το κλίμα».