Τροχοί & TIR

Flyover: Χρηματοδότηση του Δήμου Θεσσαλονίκης με 13 εκ. ευρώ

Λόγω των έργων κατασκευής της υπερυψωμένης λεωφόρου
Δευτέρα 01/04/2024 - 11:25
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Με τροπολογία/ προσθήκη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» αποφασίστηκε έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω των έργων κατασκευής της υπερυψωμένης λεωφόρου (Flyover).

Συγκεκριμένα, για τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω των έργων κατασκευής της υπερυψωμένης λεωφόρου (flyover), την κάλυψη επειγουσών δαπανών για την αποκομιδή κατά τις νυκτερινές ώρες των απορριμμάτων και τη βελτίωση της καθαριότητας της πόλης κατά τη διάρκεια των ανωτέρω έργων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχορηγείται με το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων (13.000.000) ευρώ από πιστώσεις που θα διατεθούν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών από το αποθεματικό του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2024 αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

PreviousNext