Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα και αύριο στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, Καμένων Βούρλων και Αρκίτσας, με σκοπό τη διενέργεια εργασιών συντήρησης των Συστημάτων Σηράγγων.

Ειδικότερα από το πρωί σήμερα, Δευτέρα 18, και αύριο, Τρίτη 19 Οκτωβρίου, από τις 07:00 έως και τις 19:00 εφαρμόζεται ολική διακοπή της κίνησης των οχημάτων στο τμήμα από τον Δυτικό Ημικόμβο (Η/Κ) Καμένων Βούρλων έως τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) / Αγίου Κωνσταντίνου (Λογγού) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί που θα κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων και μέσω παράπλευρου οδικού δικτύου και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου (Λογγού), από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Αντίστοιχα, σήμερα, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου από τις 07:00 έως και τις 19:00 ισχύει ολική διακοπή της κίνησης των οχημάτων στο τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αρκίτσας έως τον Δυτικό Ημικόμβο (Η/Κ) Καμένων Βούρλων στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία. Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αρκίτσας και μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο (Η/Κ) Καμένων Βούρλων, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύς των εν λόγω ρυθμίσεων, θα υπάρξει αναπροσαρμογή στις τιμές των διοδίων τελών στον Μετωπικό και πλευρικό σταθμό Τραγάνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τέλος την Τρίτη 19 Οκτωβρίου από τις 07:00 έως και τις 19:00 θα σημειωθεί ολική διακοπή της κίνησης των οχημάτων στο τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αρκίτσας έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μώλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Κατά το ανωτέρω διάστημα, τα οχήματα με κατεύθυνση προς Λαμία θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αρκίτσας και μέσω παράπλευρου οδικού δικτύου και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Α/Κ Μώλου.

Κατά τη διάρκεια ισχύος των ως άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα υπάρξει αναπροσαρμογή στις τιμές των διοδίων τελών στον Μετωπικό και πλευρικό σταθμό Τραγάνας στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς και στον Μετωπικό και στον πλευρικό σταθμό Τραγάνας και στον Μετωπικό σταθμό Αγίας Τριάδας στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία.