Τροχοί & TIR

Χορήγηση αντιγράφων Δ.Ε.Ε. λόγω απώλειας

Εξαιρούνται από την προβλεπόμενη προθεσμία των 30 ημερών για τον προγραμματισμό νέας εξέτασης υποψήφιων οδηγών, οι πολίτες που έχασαν τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε) κατά τις καταστροφικές πλ
Τρίτη 13/10/2020 - 10:49
Κοινοποίηση στα Social Media

Εξαιρούνται από την προβλεπόμενη προθεσμία των 30 ημερών για τον προγραμματισμό νέας εξέτασης υποψήφιων οδηγών, οι πολίτες που έχασαν τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε) κατά τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020, λόγω του μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανός», με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Για τη χορήγηση αντιγράφων Δ.Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Δελτίων για χορήγηση Π.Ε.Ι.) στις υπόψη περιπτώσεις υποβάλλεται αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περί απώλειας/καταστροφής τους κατά τη διάρκεια των εν λόγω πλημμυρών.

Έτσι, για τον προγραμματισμό της θεωρητικής εξέτασης ή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς δεν απαιτείται η παρέλευση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον αυτή υποβάλλεται το αργότερο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η απόφαση αφορά στις κατωτέρω πληγείσες περιοχές:

- Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Ζακύνθου, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

- Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

- Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας και Μαγνησίας και Δήμος Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

- Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

PreviousNext