Ολοένα και περισσότεροι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στρέφονται τώρα στις μισθώσεις βαρέων οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων, αντί της αγοράς, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα του Operation Leasing (λειτουργική μίσθωση).

Μόλις τις τελευταίες ημέρες, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια 100 απορριμματοφόρων οχημάτων με option για 20 ακόμη οχήματα μέσω Leasing πενταετούς διάρκειας.

Επίσης, ο ΟΑΣΘ προκήρυξε διαγωνισμό για τη μίσθωση 180 αστικών λεωφορείων με πρόβλεψη να επεκταθεί η μίσθωση μέχρι και για 450 λεωφορεία, 12μετρα και αρθρωτά και για χρονική διάρκεια μίσθωσης 30 μηνών.

Παράλληλα, αρκετοί είναι οι δήμοι της χώρας που προβαίνουν σε μισθώσεις οχημάτων, απορριμματοφόρων, χωματουργικών αλλά και άλλων, ειδικών χρήσεων, προκειμένου να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες.

Στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, οι μισθώσεις βαρέων οχημάτων δεν έχουν ακόμη βρει τον δρόμο τους. Ως βασική αιτία θεωρείται το γεγονός ότι οι λειτουργούσες εταιρείες leasing δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει τις μελέτες τους, ώστε να προσδιορίσουν τον απαιτούμενο στόλο των ανάριθμων οχημάτων που πρέπει να έχουν προς μίσθωση, άρα και το κόστος κτήσης τους.

Και αυτό γιατί ο εκμισθωτής θα πρέπει να διαθέτει μια πλήρη γκάμα φορτηγών, ώστε να μπορεί να καλύψει τις μεταφορικές ανάγκες του κάθε υποψήφιου μισθωτή.

Επιπλέον, ως δεύτερη αιτία που προς στιγμήν κρατά παγωμένες τις μισθώσεις βαρέων οχημάτων στον ιδιωτικό τομέα είναι η δυσκολία προσδιορισμού του κόστους με το οποίο θα επιβαρύνεται ο εκμισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ενός φορτηγού ή λεωφορείου, όντας υποχρεωμένος να καλύπτει σημαντικά έξοδα συντήρησης, ανταλλακτικών, ελαστικών, ασφάλισης κ.α.

Πάντως, πληροφορίες του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR αναφέρουν ότι οι γνωστές εταιρείες leasing βλέπουν θετικά την είσοδό τους στην αγορά των λειτουργικών μισθώσεων βαρέων οχημάτων.

Ιδιαίτερα οι εταιρείες leasing που έχουν ήδη συνεργασία με αντιπροσωπείες αυτοκινήτων ή είναι θυγατρικές αυτών, βρίσκονται πιο κοντά χρονικά να αναγγείλουν τις μισθώσεις φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων άνω των 8+1 θέσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες παραγόντων της αγοράς, οι μισθώσεις ανάριθμων ρυμουλκούμενων, οι οποίες είναι, επίσης, ελεύθερες, δεν είναι εύκολο να ξεκινήσουν για διαφορετικούς λόγους. Κυριότερος είναι η επάρκεια των τρέιλερ, αφού μεγάλος αριθμός συρόμενων και επικαθήμενων περισσεύει λόγω του μειωμένου μεταφορικού έργου, τουλάχιστον την περίοδο που διανύουμε. Ο δεύτερος βασικός λόγος είναι η αδυναμία του εκμισθωτή να διαχειριστεί την εκμίσθωση αυτών των τρέιλερ και, κυρίως, να διατηρήσει τον έλεγχο της κυκλοφορίας τους, την τήρηση των όρων της σύμβασης κ.λπ.